Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Halvparten av arbeidstakerne har ikke tillit til at arbeidsgiver håndterer varsling på en rettferdig måte.

Halvparten av arbeidstakerne har ikke tillit til at arbeidsgiver håndterer varsling på en rettferdig måte.