Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Denne nye trappepallen er utstyrt med rekkverk. Det gjør at du står sikkert uten å miste balansen eller risikerer å gå ned på feil side.

Denne nye trappepallen er utstyrt med rekkverk. Det gjør at du står sikkert uten å miste balansen eller risikerer å gå ned på feil side.