Kategorier
Genetikk Genetiske faktorer Informasjon fra STAMI mobbing Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mobbing på arbeidsplassen er en form for sosialt stress som kan gi opphav til angst, hjelpeløshet og smerte. Denne avhandlingen adresserer effekten av slikt negativt sosialt stress.

Innlegget Ny doktorgrad: Genetikk og effekten av mobbing dukket først opp på STAMI.

STAMI

Avhandlingen viser at mestringsevne og genetiske faktorer kan påvirke den destruktive effekten av mobbing. Det konkluderes at effekten av mobbing er sterkere enn tidligere rapportert.

Daniel Pitz Jacobsen vil forsvare sin doktorgradavhandling ved STAMI 3. juni 2019.

Tid og sted

Prøveforelesning:

Emne: Effects of health on behaviour in non-human animals and underlying immunological and physiological mechanisms.

Mandag 3. juni kl. 10.15-11.00
Auditoriet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Disputas:

Doktorgradavhandling: «Psychological and physiological factors underlying stress-induced health complaints in victims of bullying»

Mandag 3. juni kl. 13.15- 16.00
Auditoriet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 

Mer info

  • Utfyllende informasjon om disputasen på Universitetet i Oslo sine nettsider.

Innlegget Ny doktorgrad: Genetikk og effekten av mobbing dukket først opp på STAMI.