Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En ny, internasjonal undersøkelse fra KPMG viser at bare 20 prosent av aktørene i bygg- og anleggsbransjen er parat til å møte nye kundebehov.

En ny, internasjonal undersøkelse fra KPMG viser at bare 20 prosent av aktørene i bygg- og anleggsbransjen er parat til å møte nye kundebehov.