Kategorier

På tre år har antall trussel- og voldshendelser mot lærere i Oslo doblet seg. I fjor ble nesten en av ti lærere rammet, viser en ny rapport.