Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

I arbeidsplassforskriften er det blant annet foreslått endringer som skal bidra til å tydeliggjøre forskriftens bestemmelser om nødbelysning og rømningsveier. I tillegg foreslår Arbeidstilsynet å ta inn skilt for hjertestarter blant nødskiltene i forskriften. Hensikten er å bidra til lik utforming av dette skiltet.  

På kjemiområdet er det foreslått å oppheve utdaterte bestemmelser og noen mindre justeringer av kravene til opplæring om asbest. Arbeidstilsynet foreslår også endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier for å implementere direktiv 2004/37/EU (kreftdirektivet). Hensikten med forslagene er å beskytte arbeidstakere mot eksponering for kreftfremkallende stoffer ved at det settes bindende grenseverdier for flere stoffer.

På teknisk område er det foreslått endringer som skal bedre sikkerheten på arbeidsplasser og særlig for maskinførere. Forslaget fremmes som følge av flere alvorlige arbeidsulykker. Arbeidstilsynet foreslår også endringer i sertifikatordningen for stiger, stillaser m.m. slik at det stilles samme krav uavhengig av om sertifikat er utstedt av norsk eller utenlandsk sertifiseringsorgan.

Innenfor landbruk ønsker Arbeidstilsynet å tydeliggjøre kravet om montering av fastspenningsinnretning i traktor og regulere et påbud om bruk av setebelte.

Høringsfristen er 15. september 2019. Høringen er åpen for alle.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Les mer på Arbeidstilsynet

Flere HMS nyheter

Måler stillesitting med ny teknikk

Ved hjelp av aktivitetsmålere har forskere målt hvor mye ansatte i ulike yrkesgrupper beveger seg i arbeidet. Tidligere undersøkelser har bygd på de ansattes egne vurderinger, men dette gir ofte unøyaktige resultater.

Måler stillesitting med ny teknikk

Ved hjelp av aktivitetsmålere har forskere målt hvor mye ansatte i ulike yrkesgrupper beveger seg i arbeidet. Tidligere undersøkelser har bygd på de ansattes egne vurderinger, men dette gir ofte unøyaktige resultater.

Uten jobb? Her er noen nyttige tips

En eller annen gang i løpet av et langt arbeidsliv opplever de fleste å miste jobben. Her er 13 tips som styrker mulighetene for raskt å finne en ny jobb.

Store mørketall i varebilbransjen

En ny rapport fra A-krimsenteret viser en mengde lovbrudd, deriblant mulig trygdesvindel i varebilbransjen.

Dansk arbeidstilsyn ansetter 80 nye

For første gang på mange år skal det danske Arbejdstilsynet ansette en hel rekke med nye medarbeidere. Innsatsen skal styrkes.

Bare litt søvnmangel kan påvirke arbeidsdagen

Det er ikke mye mangel på søvn som skal til før neste arbeidsdag kan bli alt annet enn så god som ønsket, viser en ny amerikansk studie.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort