Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

I arbeidsplassforskriften er det blant annet foreslått endringer som skal bidra til å tydeliggjøre forskriftens bestemmelser om nødbelysning og rømningsveier. I tillegg foreslår Arbeidstilsynet å ta inn skilt for hjertestarter blant nødskiltene i forskriften. Hensikten er å bidra til lik utforming av dette skiltet.  

På kjemiområdet er det foreslått å oppheve utdaterte bestemmelser og noen mindre justeringer av kravene til opplæring om asbest. Arbeidstilsynet foreslår også endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier for å implementere direktiv 2004/37/EU (kreftdirektivet). Hensikten med forslagene er å beskytte arbeidstakere mot eksponering for kreftfremkallende stoffer ved at det settes bindende grenseverdier for flere stoffer.

På teknisk område er det foreslått endringer som skal bedre sikkerheten på arbeidsplasser og særlig for maskinførere. Forslaget fremmes som følge av flere alvorlige arbeidsulykker. Arbeidstilsynet foreslår også endringer i sertifikatordningen for stiger, stillaser m.m. slik at det stilles samme krav uavhengig av om sertifikat er utstedt av norsk eller utenlandsk sertifiseringsorgan.

Innenfor landbruk ønsker Arbeidstilsynet å tydeliggjøre kravet om montering av fastspenningsinnretning i traktor og regulere et påbud om bruk av setebelte.

Høringsfristen er 15. september 2019. Høringen er åpen for alle.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Les mer på Arbeidstilsynet

Flere HMS nyheter

Værkameraene har gjort pilotene tryggere

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har siden 2013 plassert ut 100 værkamerastasjoner på strategiske steder rundt om i hele landet. Luftfartstilsynet mener det har vært viktig for flysikkerheten.

«Alle» liker fleksible arbeidstider

Nordmenn er mer tilgjengelige for arbeidsgiveren på fritiden enn arbeidstakere i våre naboland. Til gjengjeld utfører vi i større grad private gjøremål i arbeidstiden.

Standarden heves for norske treningssentre

Treningssenterbransjen har slitt med store variasjoner i kvalitet, sikkerhet og profesjonalitet. Nå kommer det nye standarder som skal gi tryggere og bedre sentre.

Mye mer svevestøv enn vanlig

Jobber du utendørs i vinter? Flere steder i landet er konsentrasjonen av svevestøv mye høyere enn vanlig. Det gir vårlige tilstander.

Dårlig kontroll av sprinkleranlegg

Nærmere 30.000 sprinkleranlegg har aldri blitt kontrollert, viser en oversikt fra Kompetansesenter for brann- og driftspersonell.

Butikkarbeidere og malere under lupen

Belastende arbeidsstillinger, gjentakende bevegelser og tunge løft er årsakene til en stor andel av de arbeidsskadene og sykdommene som registreres i yrkesskadestatistikken.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort