Kom i gang med risikovurdering av farlige stoffer

I disse dager arrangerer Arbeidstilsynet seminarer over hele landet, som skal gjøre det enklere å kartlegge og vurdere risikoen ved farlige stoffer.

Etterlyser bedre rutiner for forebygging

Mange virksomheter tar for lett på den risikoen som farlige stoffer utgjør.

– Arbeidsgiver må kartlegge og vurdere risikoen ved alle stoffer og kjemikalier som brukes på jobb, for å forebygge helseskader, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Internasjonal kampanje mot farlige stoffer

Den europeiske kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer» skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk med å forebygge skader og sykdom. Seminarene er en del av dette arbeidet og kampanjen. 

Les mer om seminarene her

Svært mange arbeidstakere er utsatt

Nesten 800 000 arbeidstakere oppgir at de har daglig hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, avfettingsmidler og oljer. Én av fire oppgir at de puster inn støv, røyk, gass eller kjemikalier på arbeidsplassen.

Alvorlige helseskader

Farlige stoffer kan føre til kreft, luftveissykdommer, hudsykdommer, allergier, skader på hjerne og nervesystem, og fertilitetsproblemer og fosterskader. Hele 20 prosent av alle lungekrefttilfeller skyldes farlige kjemikalier på arbeidsplassen.

– Mange arbeidsgivere og arbeidstakere vet ikke at sykdommene skyldes at de håndterer farlige stoffer i arbeidshverdagen, sier Vollheim.
Ifølge direktøren tar det ofte lang tid før sykdommene viser seg. Noen ganger kan det ta flere tiår fra man har pustet inn eller vært i kontakt med stoffene, til det slår ut som for eksempel kreftsykdom.

Støv, gass, røyk og væsker

Eksempler på stoffer som kan skade helsa er dieseleksos, stoffer som brukes ved rengjøring, desinfeksjon og smøring, og støv fra stein og sand, mel og tre.

– Mange av disse er stoffer vi ikke nødvendigvis tenker på som skadelige i små doser, men summen og varigheten av eksponering kan være farlig, forklarer Vollheim.

Les mer på Arbeidstilsynet

Flere HMS nyheter

Værkameraene har gjort pilotene tryggere

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har siden 2013 plassert ut 100 værkamerastasjoner på strategiske steder rundt om i hele landet. Luftfartstilsynet mener det har vært viktig for flysikkerheten.

«Alle» liker fleksible arbeidstider

Nordmenn er mer tilgjengelige for arbeidsgiveren på fritiden enn arbeidstakere i våre naboland. Til gjengjeld utfører vi i større grad private gjøremål i arbeidstiden.

Standarden heves for norske treningssentre

Treningssenterbransjen har slitt med store variasjoner i kvalitet, sikkerhet og profesjonalitet. Nå kommer det nye standarder som skal gi tryggere og bedre sentre.

Mye mer svevestøv enn vanlig

Jobber du utendørs i vinter? Flere steder i landet er konsentrasjonen av svevestøv mye høyere enn vanlig. Det gir vårlige tilstander.

Dårlig kontroll av sprinkleranlegg

Nærmere 30.000 sprinkleranlegg har aldri blitt kontrollert, viser en oversikt fra Kompetansesenter for brann- og driftspersonell.

Butikkarbeidere og malere under lupen

Belastende arbeidsstillinger, gjentakende bevegelser og tunge løft er årsakene til en stor andel av de arbeidsskadene og sykdommene som registreres i yrkesskadestatistikken.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort