Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I løpet av mai vil Verdens helseorganisasjon (WHO) aner­kjenne kroniske smerter som en sykdom.

I løpet av mai vil Verdens helseorganisasjon (WHO) aner­kjenne kroniske smerter som en sykdom.