Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Endringer i industrien skjer raskt og behovet for ny kompetanse er stort. Regjeringen tildeler nå 16 millioner til utviklingen av bransjeprogram i industri og byggenæringen.

Endringer i industrien skjer raskt og behovet for ny kompetanse er stort. Regjeringen tildeler nå 16 millioner til utviklingen av bransjeprogram i industri og byggenæringen.