Kategorier

I 2018 gjennomførte regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen 7 336 besøk på arbeidsplasser. 1 812 måtte stanses, ofte på grunn av farlige arbeider i høyden.

Dette er noe færre enn året før.

Det rapporteres ikke om særlige endringer av de store utfordringene for byggebransjen, med unntak av en markant økning av rapporteringer om manglende faglært arbeidskraft.

Verneombudene ser samtidig at antall stans etter Arbeidsmiljølovens § 6-3, umiddelbar fare for liv og helse, har falt fra tidligere år.

I 2018 stanset Verneombudene farlig arbeid hele 1947 ganger – en nedgang fra 2017 med 127 stans.

Vi ser flest antall stans i byggebransjen med 1 812 stans, hvorav et stort antall av tilfellene er stans grunnet uforsvarlig arbeid i høyden, heter det videre i rapporten som fastslår at det nå er høyt aktivitetsnivå i bransjene

Bygge­bransjen – Års­rapport 2018 Felles­forbundet

Dette kommer frem i rapporten Bygge­bransjen – Års­rapport 2018 Felles­forbundet

Færre på HMS kurs

Det er også registrert en nedgang på Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak, deriblant 40 timers HMS kurs, sammenlignet med året før.