Muskelskjelettplager, smerter og arbeid

Rundt 1 million arbeidstakere rapporterer at de har hatt plager i nakke/skulder-regionen eller ryggen siste måned. Om lag 390 000 arbeidstakere opplever å være ganske eller svært plaget av arbeidsrelaterte smerter i løpet av en måned.

Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse på smerter, ubehag eller nedsatt funksjon i knokler, ledd, muskler, sener eller nerver. De fleste mennesker opplever muskel- og skjelettplager fra tid til annen, og slike plager er en vanlig årsak til arbeidsfravær. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager indikerer at faktorer i arbeidsmiljøet enten er en mulig direkte årsak til plagene, eller at de bidrar til å forverre allerede eksisterende plager.

Smerter og sykefravær

Muskel- og skjelettlidelser var hoveddiagnosen bak 38 prosent alle tapte dagsverk knyttet til legemeldt sykefravær (2016), og denne andelen har ligget på om lag samme nivå de siste 10 årene. Blant mottakere av uføretrygd var muskel- og skjelettlidelser årsaken i om lag 29 prosent av tilfellene ifølge NAV.

Årsakene til langvarige smerter i muskel- og skjelettsystemet er ofte sammensatte. Kvinner rapporterer gjennomgående mer smerter enn menn, og det er betydelige forskjeller mellom ulike utdanningsgrupper og yrkesgrupper. Det er en klar overhyppighet av slike plager innenfor bygg og anlegg, helsesektoren og flere serviceyrker.

Ny kunnskap om muskelskjelettplager og smerter

Forebygging av muskelskjelettplager krever at vi forstår hvorfor de oppstår, og internasjonalt forskes det mye på muskelskjelettplager og andre smertetyper. Her er de nordiske landene betydelig aktører.

3.-5. april er Norge vertskap for den årlige nordiske smertekonferansen SASP (Scandinavian Association for the Study of Pain). STAMI har flere av sine forskere med på programmet, og er også ansvarlig for konferansens faglige program for doktorgradsstipendiatene. Dette gjennomføres av forskerne Dagfinn Matre og Johannes Gjerstad.
Konferansen er åpen for blant annet forskere, forskningsformidlere og pasienter, men også andre med interesse for fagfeltet. Den er også relevant for forståelsen av smerte i et samfunns- og arbeidslivsperspektiv.

Les mer om konferansen og meld deg på.

Smertekonferanse 3.-5. april

  • 3.-5. april er Norge vertskap for den årlige nordiske smertekonferansen SASP (Scandinavian Association for the Study of Pain) i Oslo med temaet: From Cells to Societies: What do we not know about pain?

  • SASP congress 2019 sitt Facebook-arrangement.

Innlegget Muskelskjelettplager, smerter og arbeid dukket først opp på STAMI.

Les mer på STAMI

Flere HMS nyheter

Nytt granskningskurs basert på NS-ISO 45001

Standard Online tilbyr et nytt kurs som gir deg kunnskap om hvordan granske en uønsket hendelse, finne årsakene til ulykker, avvik og hendelser og iverksette korrigerende tiltak slik at de ikke gjentar seg eller oppstår andre steder i virksomheten.

HMS-konferansen for bygg og anlegg

HMS-konferansen for bygg og anlegg arrangeres 13. – 14. november i Lillestrøm.

Stressforsker: Empati koster

Kontaktyrker er krevende. Det er grunnen til at så mange i slike jobber møter veggen, mener svensk stressforsker.

Eldre ansatte vil ha mer kompetanse

Fersk undersøkelse viser at ansatte over 50 år har vilje, men hindres av tid og måten etter- og videreutdanningen tilbys.

Kvinner og sykefravær

Kvinner er oftere sykmeldt enn menn, selv i samme stilling. Det er forsket mye på dette, likevel mangler vi kunnskap om hvorfor det er slik. Men er det egentlig relevant å sammenligne kvinner og menn?

Innlegget Kvinner og sykefravær dukket først opp på STAMI.

Bør norsk politi ha kroppskamera?

I flere land har politiet for lengst tatt i bruk kroppskamera. Nå vurderes det om norsk politi er klare for det samme.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort