Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Bruken av overtid har falt de siste ti årene. Færre jobber overtid, og blant dem som gjør det, har timetallet gått ned. Elektrikere jobber mest overtid.

Bruken av overtid har falt de siste ti årene. Færre jobber overtid, og blant dem som gjør det, har timetallet gått ned. Elektrikere jobber mest overtid.