Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Åtte av ti arbeidstakere i Norge er godt fornøyd med jobben sin, viser arbeidslivsundersøkelsen ALx fra HR Norge og Kantar TNS.

Åtte av ti arbeidstakere i Norge er godt fornøyd med jobben sin, viser arbeidslivsundersøkelsen ALx fra HR Norge og Kantar TNS.