Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

– Dersom du ønsker å delta i arbeidslivet, men har redusert funksjonsevne som gjør dette krevende, er løpet likevel ikke kjørt. Det finnes hjelpemidler av mange ulike slag for å legge arbeidet best mulig til rette.

– Dersom du ønsker å delta i arbeidslivet, men har redusert funksjonsevne som gjør dette krevende, er løpet likevel ikke kjørt. Det finnes hjelpemidler av mange ulike slag for å legge arbeidet best mulig til rette.