Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Faggruppen for ergonomi avholdt nylig sitt 37. fagseminar på Gardermoen. Arrangørene var godt fornøyd med oppslutningen om arrangementet.

Faggruppen for ergonomi avholdt nylig sitt 37. fagseminar på Gardermoen. Arrangørene var godt fornøyd med oppslutningen om arrangementet.