Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Utydelige og ustrukturerte ledere kan være en fare for sikkerheten på byggarbeidsplasser, mens ledere som er gode til å koordinere arbeidet og lytte til sine medarbeidere og underentreprenører, styrker sikkerheten.

Utydelige og ustrukturerte ledere kan være en fare for sikkerheten på byggarbeidsplasser, mens ledere som er gode til å koordinere arbeidet og lytte til sine medarbeidere og underentreprenører, styrker sikkerheten.