Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Den treårige pilotfasen for prosjektet «Planting av skog på nye areal som klimatiltak» ble avsluttet i 2018. Nå er sluttrapportering og evaluering av pilotordningen klar. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet inviterer til seminar 15. mars der vi …

Den treårige pilotfasen for prosjektet "Planting av skog på nye areal som klimatiltak" ble avsluttet i 2018. Nå er sluttrapportering og evaluering av pilotordningen klar. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet inviterer til seminar 15. mars der vi presenterer erfaringer fra prosjektet og gir våre innspill til en oppskalering av tiltaket.