Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris i et vassdrag, gir en økonomisk gevinst som er flere ganger større enn kostnaden ved behandling, ifølge en ny beregning.

Å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris i et vassdrag, gir en økonomisk gevinst som er flere ganger større enn kostnaden ved behandling, ifølge en ny beregning.