Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Etter 105 tilsyn med ambulansetjenester over hele landet, har Arbeidstilsynet avdekket uforsvarlige arbeidsforhold for mange ambulansearbeidere.

Etter 105 tilsyn med ambulansetjenester over hele landet, har Arbeidstilsynet avdekket uforsvarlige arbeidsforhold for mange ambulansearbeidere.