Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til seks søkere for begrenset bruk av kromtrioksid, 1,2-dikloretan og MDA. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til seks søkere for begrenset bruk av kromtrioksid, 1,2-dikloretan og MDA. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.