Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær. Mye handler om å kartlegge risiko og sette inn nødvendige tiltak.

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær. Mye handler om å kartlegge risiko og sette inn nødvendige tiltak.