Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tirsdag 5. mars kl. 10-11 blir det webinar om hvordan klimaendringene både kan øke spredningen og forsterke effekten av miljøgifter, og hva kommunene kan gjøre for å hindre spredning av miljøgifter fra lokale kilder.

Tirsdag 5. mars kl. 10-11 blir det webinar om hvordan klimaendringene både kan øke spredningen og forsterke effekten av miljøgifter, og hva kommunene kan gjøre for å hindre spredning av miljøgifter fra lokale kilder.