Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tallet på tamrein som ble tatt av rovvilt økte i reindriftsåret 2017/2018, sammenlignet med de to foregående årene. Kongeørn, gaupe og jerv sto for nær alle dokumenterte skader.

Tallet på tamrein som ble tatt av rovvilt økte i reindriftsåret 2017/2018, sammenlignet med de to foregående årene. Kongeørn, gaupe og jerv sto for nær alle dokumenterte skader.