Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Vi har lite data på utvikling i insektbestandene i Norge, fastslår NINA i en rapport bestilt av Miljødirektoratet. Direktoratet har nå besluttet å prøve ut overvåkingsmetoden som foreslås i rapporten.

Vi har lite data på utvikling i insektbestandene i Norge, fastslår NINA i en rapport bestilt av Miljødirektoratet. Direktoratet har nå besluttet å prøve ut overvåkingsmetoden som foreslås i rapporten.