Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tilsynsmyndigheter i de nordiske landene har etter innspill fra Miljødirektoratet gjennomført en felles tilsynsaksjon på reklameartikler.

Tilsynsmyndigheter i de nordiske landene har etter innspill fra Miljødirektoratet gjennomført en felles tilsynsaksjon på reklameartikler.