Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

10 prosent av alle menn og kvinner i alderen 18 til 67 år er nå mottakere av uføretrygd.

10 prosent av alle menn og kvinner i alderen 18 til 67 år er nå mottakere av uføretrygd.