Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Alle virksomheter som plasserer stoffer på markedet i EU/EØS må forberede seg på at Storbritannias snart forlater EU. ECHA har mye informasjon på sine nettsider.

Alle virksomheter som plasserer stoffer på markedet i EU/EØS må forberede seg på at Storbritannias snart forlater EU. ECHA har mye informasjon på sine nettsider.