Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

29 mennesker omkom i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2018, viser foreløpige tall fra Arbeidstilsynet.

29 mennesker omkom i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2018, viser foreløpige tall fra Arbeidstilsynet.