Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Å bli eksponert for kvartsstøv i arbeidsmiljøet øker risikoen for sykdommer som kols og silikose, spesielt blant saneringsarbeidere. Et oversett arbeidsmiljøproblem, mener danske forskere, som har utviklet en ny forebyggingsmetode.

Å bli eksponert for kvartsstøv i arbeidsmiljøet øker risikoen for sykdommer som kols og silikose, spesielt blant saneringsarbeidere. Et oversett arbeidsmiljøproblem, mener danske forskere, som har utviklet en ny forebyggingsmetode.