Kategorier

Ansatte som jobber med snørydding, skal også jobbe sikkert.

I utgangspunktet skal man sette opp stillas når man jobber på tak, men det er vanskelig når det gjelder snømåking. Personlig sikring i form av sele kan være tilstrekkelig på arbeid under fire timer.

Les mer om arbeid i høyden

Husk!

  • Arbeidsgiver har ansvar for å forebygge ulykker.
  • Sørg for å kartlegge arbeidsoperasjoner, vurdere risiko og gjennomføre tiltak.
  • Ta særlig hensyn til unge arbeidstakere.

Har også ansvar for frivillige

Noen ganger er det slik at lag og organisasjoner påtar seg oppgaver som måking av tak. Lag- og organisasjoner må være klar over at de har et arbeidsgiveransvar for dem som utfører jobben.

For alle typer arbeid er det arbeidsgiveren som har ansvaret for å forebygge at ulykker skjer. De må vurdere risikoen ved snørydding på aktuell bygning. Det handler helt enkelt om å kartlegge hvilke farer som kan oppstå, hvor sannsynlig det er at det skjer og hvilke konsekvenser dette kan få. Deretter må arbeidsgiver finne ut hvordan de kan forhindre farer, og hva de skal gjøre om uhellet er ute.

Mye frivillig arbeid blir utført av barn og unge. Vær klar over at det er viktig å ta hensyn til at unge arbeidstakere er mer utsatt for skader og ulykker. Sørg derfor for ekstra god opplæring og informasjon.  

Les mer om frivillig arbeid