Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Hjemmetjenestens arbeidsmiljø skal kartlegges. Godt over 7000 ansatte i landets hjemmetjeneste vil snart bli kontaktet for å svare på spørsmål om sin helse og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Hjemmetjenestens arbeidsmiljø skal kartlegges. Godt over 7000 ansatte i landets hjemmetjeneste vil snart bli kontaktet for å svare på spørsmål om sin helse og det psykososiale arbeidsmiljøet.