Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslaget, som gjelder tilleggsinformasjon gitt for to stoffer, med kommentarfrist allerede 11. februar 2019.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslaget, som gjelder tilleggsinformasjon gitt for to stoffer, med kommentarfrist allerede 11. februar 2019.