Kategorier

Arbeidstilsynet advarer mot faren for surstoffmangel i lukkede rom som inneholder biologisk materiale. En forskningsrapport etter ulykken viser at du kan bli bevisstløs eller omkomme av å puste inn slik oksygenfattig luft, bare én enkelt gang.

Ved arbeid i lukkede rom og tanker er det blant annet risiko for å bli kvalt som følge av mangel på oksygen. Ved slikt arbeid kan du også bli utsatt for helsefarlige gasser, brann og eksplosjoner.

En vitenskapelig artikkel i Forensic Science International vol 279 2017(sciencedirect.com) skrevet av norske forskere, poengterer at denne type fare undervurderes.

Årsaken til dødsulykken

Den norske tolleren ble funnet livløs på bunnen av lasterommet i et utenlandsk skip tretti minutter etter at han sist ble observert. Åpningen til lasterommet var da helt åpent.

Lasterommet var fullastet med treflis som «dampet» og det luktet terpentin. Dødsårsaken var akutt kvelning som følge av svært lavt oksygennivå (under 2 prosent) i luften i lasterommet. Det lave oksygennivået var et resultat av en gjæringsprosess (mikrobiell fermentering) i treflisene i lasterommet.

Slik forebygges dødsfall og alvorlige skader

Dødsfall og alvorlige skader kan lett forebygges ved enkle sikkerhetstiltak. Artikkelen nevner følgende tiltak for å forebygge denne typen dødsfall:

  • Gi arbeidstakere kunnskap om hvor ekstremt raskt (sekunder) kvelning kan oppstå når man går inn i lasterom. Hvis du trekker pusten bare én gang, kan det føre til akutt bevisstløshet og død.
  • Gå aldri alene eller uten riktige sikkerhetstiltak, selv ikke for å redde andre.
  • Bruk bærbare multigassmålere med en akustisk alarm.
  • Stol aldri på at du selv merker om luften i rommet er trygg.
  • Merk inngangsdører med fareskilt

 

Fareskiltene for (f.v.) giftige stoffer, oksiderende materiale og biologisk fare.

 

Se også temaside om arbeid i tank