Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet deltar i en felles europeisk tilsynsaksjon for å kontrollere at kjemikalier blir registrert i Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) .

Miljødirektoratet deltar i en felles europeisk tilsynsaksjon for å kontrollere at kjemikalier blir registrert i Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) .