Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I anledning verdens våtmarksdag 2. februar lanserer Miljødirektoratet en kartløsning for Norges 63 Ramsarområder. Disse internasjonalt verdifulle våtmarksområdene er viktige for både klima og biologisk mangfold.

I anledning verdens våtmarksdag 2. februar lanserer Miljødirektoratet en kartløsning for Norges 63 Ramsarområder. Disse internasjonalt verdifulle våtmarksområdene er viktige for både klima og biologisk mangfold.