Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Et nytt sett livreddende regler har som formål å redusere risikoen i de farligste arbeidsoperasjonene og situasjonene på norske bygg- og anleggsplasser.

Et nytt sett livreddende regler har som formål å redusere risikoen i de farligste arbeidsoperasjonene og situasjonene på norske bygg- og anleggsplasser.