Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet godkjenner at et insektmiddel kan brukes mot skjeggkre. Uttestingen av produktet har vist at det er effektivt i bekjempelsen av insektene. Produktet er ikke tillatt brukt av privatpersoner.

Miljødirektoratet godkjenner at et insektmiddel kan brukes mot skjeggkre. Uttestingen av produktet har vist at det er effektivt i bekjempelsen av insektene. Produktet er ikke tillatt brukt av privatpersoner.