Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om nye planer om å foreslå forbud mot bruk av det perfluorerte stoffet, PFHxA.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om nye planer om å foreslå forbud mot bruk av det perfluorerte stoffet, PFHxA.