Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det åpnes for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge fra 1. februar. I alt kan 55 gauper felles.

Det åpnes for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge fra 1. februar. I alt kan 55 gauper felles.