Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har i samråd med Mattilsynet og på bakgrunn av råd fra sentrale fagmiljøer, besluttet å felle 55 villreinbukker i Nordfjella sone 2 og noen tilgrensende arealer. Bakgrunnen er behovet for flere prøver for å kunne friskmelde bestanden …

Miljødirektoratet har i samråd med Mattilsynet og på bakgrunn av råd fra sentrale fagmiljøer, besluttet å felle 55 villreinbukker i Nordfjella sone 2 og noen tilgrensende arealer. Bakgrunnen er behovet for flere prøver for å kunne friskmelde bestanden for skrantesjuke.