Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I dag åpner en ny landsdekkende tjeneste som varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og i morgen. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning akkurat der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper vikti…

I dag åpner en ny landsdekkende tjeneste som varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og i morgen. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning akkurat der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper viktige helse– og aktivitetsråd.