Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Aktører som jobber med eksport og import av avfall inviteres til Miljødirektoratets årlige seminar. På seminaret torsdag 4. april orienterer vi om endringer i regelverket for grensekryssende forsendelser av avfall.

Aktører som jobber med eksport og import av avfall inviteres til Miljødirektoratets årlige seminar. På seminaret torsdag 4. april orienterer vi om endringer i regelverket for grensekryssende forsendelser av avfall.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Aktører som jobber med eksport og import av avfall inviteres til Miljødirektoratets årlige seminar. På seminaret torsdag 4. april orienterer vi om endringer i regelverket for grensekryssende forsendelser av avfall.

Aktører som jobber med eksport og import av avfall inviteres til Miljødirektoratets årlige seminar. På seminaret torsdag 4. april orienterer vi om endringer i regelverket for grensekryssende forsendelser av avfall.