Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En større studie viser at sykepleiere som går langvakter, får lavere sykefravær enn de som går i tradisjonell turnus.

En større studie viser at sykepleiere som går langvakter, får lavere sykefravær enn de som går i tradisjonell turnus.