Kategorier

Gruvedrift medfører behov for å deponere avgangsmasser. Et forbud mot deponering i sjø kan i konkrete saker eliminere muligheten for å gi tillatelse til den minst miljøskadelige løsningen.