Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge har gått litt ned siden i fjor, men ligger veldig nært 10-årssnittet.

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge har gått litt ned siden i fjor, men ligger veldig nært 10-årssnittet.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge har gått litt ned siden i fjor, men ligger veldig nært 10-årssnittet.

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge har gått litt ned siden i fjor, men ligger veldig nært 10-årssnittet.