Kategorier
HMS nyheter fra Arbeidstilsynet Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstilsynet har i samarbeid med 13 andre myndigheter utviklet fire tiltak som skal bidra til å gjøre offentlige myndigheter i stand til å ivareta rollen som ekstern varslingsmottaker på en bedre måte.

 Tiltakene ble overrekt til arbeids- og sosialminister Anniken Haugli på en lansering i Oslo 24. januar. Mer enn 40 tilsynsmyndigheter deltok på arrangementet.

Tiltakene består av:

  • felles retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel
  • e-læring i varsling til offentlige myndigheter
  • guide i veiledning av varslere
  • dagkurs i varsling til offentlige myndigheter

– Mer kunnskap og bevissthet om varsling bidrar til at offentlige myndigheter fanger opp flere varsel, og at flere varslere får den informasjonen og veiledningen de trenger. Dette arbeidet er viktig for å gjøre det enklere og tryggere å varsle offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Felles retningslinje for mottak og håndtering av eksterne varsel skal bidra til å gjøre det mer tilgjengelig og tryggere å varsle offentlige myndigheter. Retningslinjene skal bidra til at offentlige myndigheter blir mer synlig som varslingskanal og mer enhetlig. Retningslinjene kan lastes ned her (.pdf)

E-læringskurset i varsling til offentlige myndigheter skal bidra til at ansatte i offentlige myndigheter øker sin kunnskap om varsling og blir mer bevisst på rollen som varslingsmottaker.

Kurset kan følges fra Difis læringsplattform

Bakgrunn

Arbeidstilsynet fikk i 2015 oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet om å lede et arbeid for å øke kunnskapen og samhandlingen om varsling i offentlige myndigheter. Bakgrunnen for oppdraget var at arbeidstakere i liten grad var kjent med rettigheten og muligheten til å varsle eksternt til offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold og at de i liten grad var kjent med hvordan de kunne oppsøke offentlige myndigheter for informasjon og veiledning. I tillegg ble det påpekt at offentlige myndigheter har behov for mer kunnskap om sin rolle som varslingsmottaker, slik at varslere som henvender seg til offentlige myndigheter blir ivaretatt og fulgt opp på en god måte.

Arbeidstilsynet løste oppdraget ved å invitere 13 offentlige myndigheter til et samhandlingsprosjekt. Samhandlingsprosjektet startet opp i 2016, og har gjennomført fem workshoper frem til desember 2018. Arbeidet har kartlagt erfaring, utfordringer og praksis, og i fellesskap utarbeidet tiltak for hvordan offentlige myndigheter kan øke sin kunnskap og bevissthet i rollen som ekstern varslingsmottaker.

Disse myndighetene har deltatt i arbeidet

Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Finanstilsynet, Fylkesmannen, Konkurransetilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Luftfartstilsynet, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Skattedirektoratet, Statens helsetilsyn, Statens jernbanetilsyn og Økokrim.

Pressekontakt

Hanne Marstrand, telefon 993 45 996.

 

Kategorier
HMS nyheter fra Arbeidstilsynet Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidstilsynet har i samarbeid med 13 andre myndigheter utviklet fire tiltak som skal bidra til å gjøre offentlige myndigheter i stand til å ivareta rollen som ekstern varslingsmottaker på en bedre måte.

 Tiltakene ble overrekt til arbeids- og sosialminister Anniken Haugli på en lansering i Oslo 24. januar. Mer enn 40 tilsynsmyndigheter deltok på arrangementet.

Tiltakene består av:

  • felles retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel
  • e-læring i varsling til offentlige myndigheter
  • guide i veiledning av varslere
  • dagkurs i varsling til offentlige myndigheter

– Mer kunnskap og bevissthet om varsling bidrar til at offentlige myndigheter fanger opp flere varsel, og at flere varslere får den informasjonen og veiledningen de trenger. Dette arbeidet er viktig for å gjøre det enklere og tryggere å varsle offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Felles retningslinje for mottak og håndtering av eksterne varsel skal bidra til å gjøre det mer tilgjengelig og tryggere å varsle offentlige myndigheter. Retningslinjene skal bidra til at offentlige myndigheter blir mer synlig som varslingskanal og mer enhetlig. Retningslinjene kan lastes ned her (.pdf)

E-læringskurset i varsling til offentlige myndigheter skal bidra til at ansatte i offentlige myndigheter øker sin kunnskap om varsling og blir mer bevisst på rollen som varslingsmottaker.

Kurset kan følges fra Difis læringsplattform

Bakgrunn

Arbeidstilsynet fikk i 2015 oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet om å lede et arbeid for å øke kunnskapen og samhandlingen om varsling i offentlige myndigheter. Bakgrunnen for oppdraget var at arbeidstakere i liten grad var kjent med rettigheten og muligheten til å varsle eksternt til offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold og at de i liten grad var kjent med hvordan de kunne oppsøke offentlige myndigheter for informasjon og veiledning. I tillegg ble det påpekt at offentlige myndigheter har behov for mer kunnskap om sin rolle som varslingsmottaker, slik at varslere som henvender seg til offentlige myndigheter blir ivaretatt og fulgt opp på en god måte.

Arbeidstilsynet løste oppdraget ved å invitere 13 offentlige myndigheter til et samhandlingsprosjekt. Samhandlingsprosjektet startet opp i 2016, og har gjennomført fem workshoper frem til desember 2018. Arbeidet har kartlagt erfaring, utfordringer og praksis, og i fellesskap utarbeidet tiltak for hvordan offentlige myndigheter kan øke sin kunnskap og bevissthet i rollen som ekstern varslingsmottaker.

Disse myndighetene har deltatt i arbeidet

Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Finanstilsynet, Fylkesmannen, Konkurransetilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Luftfartstilsynet, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Skattedirektoratet, Statens helsetilsyn, Statens jernbanetilsyn og Økokrim.

Pressekontakt

Hanne Marstrand, telefon 993 45 996.