Opplæring for offentlige myndigheter i varsling

 Tiltakene ble overrekt til arbeids- og sosialminister Anniken Haugli på en lansering i Oslo 24. januar. Mer enn 40 tilsynsmyndigheter deltok på arrangementet.

Tiltakene består av:

  • felles retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel
  • e-læring i varsling til offentlige myndigheter
  • guide i veiledning av varslere
  • dagkurs i varsling til offentlige myndigheter

- Mer kunnskap og bevissthet om varsling bidrar til at offentlige myndigheter fanger opp flere varsel, og at flere varslere får den informasjonen og veiledningen de trenger. Dette arbeidet er viktig for å gjøre det enklere og tryggere å varsle offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Felles retningslinje for mottak og håndtering av eksterne varsel skal bidra til å gjøre det mer tilgjengelig og tryggere å varsle offentlige myndigheter. Retningslinjene skal bidra til at offentlige myndigheter blir mer synlig som varslingskanal og mer enhetlig. Retningslinjene kan lastes ned her (.pdf)

E-læringskurset i varsling til offentlige myndigheter skal bidra til at ansatte i offentlige myndigheter øker sin kunnskap om varsling og blir mer bevisst på rollen som varslingsmottaker.

Kurset kan følges fra Difis læringsplattform

Bakgrunn

Arbeidstilsynet fikk i 2015 oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet om å lede et arbeid for å øke kunnskapen og samhandlingen om varsling i offentlige myndigheter. Bakgrunnen for oppdraget var at arbeidstakere i liten grad var kjent med rettigheten og muligheten til å varsle eksternt til offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold og at de i liten grad var kjent med hvordan de kunne oppsøke offentlige myndigheter for informasjon og veiledning. I tillegg ble det påpekt at offentlige myndigheter har behov for mer kunnskap om sin rolle som varslingsmottaker, slik at varslere som henvender seg til offentlige myndigheter blir ivaretatt og fulgt opp på en god måte.

Arbeidstilsynet løste oppdraget ved å invitere 13 offentlige myndigheter til et samhandlingsprosjekt. Samhandlingsprosjektet startet opp i 2016, og har gjennomført fem workshoper frem til desember 2018. Arbeidet har kartlagt erfaring, utfordringer og praksis, og i fellesskap utarbeidet tiltak for hvordan offentlige myndigheter kan øke sin kunnskap og bevissthet i rollen som ekstern varslingsmottaker.

Disse myndighetene har deltatt i arbeidet

Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Finanstilsynet, Fylkesmannen, Konkurransetilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Luftfartstilsynet, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Skattedirektoratet, Statens helsetilsyn, Statens jernbanetilsyn og Økokrim.

Pressekontakt

Hanne Marstrand, telefon 993 45 996.

 

 Tiltakene ble overrekt til arbeids- og sosialminister Anniken Haugli på en lansering i Oslo 24. januar. Mer enn 40 tilsynsmyndigheter deltok på arrangementet.

Tiltakene består av:

  • felles retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel
  • e-læring i varsling til offentlige myndigheter
  • guide i veiledning av varslere
  • dagkurs i varsling til offentlige myndigheter

- Mer kunnskap og bevissthet om varsling bidrar til at offentlige myndigheter fanger opp flere varsel, og at flere varslere får den informasjonen og veiledningen de trenger. Dette arbeidet er viktig for å gjøre det enklere og tryggere å varsle offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Felles retningslinje for mottak og håndtering av eksterne varsel skal bidra til å gjøre det mer tilgjengelig og tryggere å varsle offentlige myndigheter. Retningslinjene skal bidra til at offentlige myndigheter blir mer synlig som varslingskanal og mer enhetlig. Retningslinjene kan lastes ned her (.pdf)

E-læringskurset i varsling til offentlige myndigheter skal bidra til at ansatte i offentlige myndigheter øker sin kunnskap om varsling og blir mer bevisst på rollen som varslingsmottaker.

Kurset kan følges fra Difis læringsplattform

Bakgrunn

Arbeidstilsynet fikk i 2015 oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet om å lede et arbeid for å øke kunnskapen og samhandlingen om varsling i offentlige myndigheter. Bakgrunnen for oppdraget var at arbeidstakere i liten grad var kjent med rettigheten og muligheten til å varsle eksternt til offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold og at de i liten grad var kjent med hvordan de kunne oppsøke offentlige myndigheter for informasjon og veiledning. I tillegg ble det påpekt at offentlige myndigheter har behov for mer kunnskap om sin rolle som varslingsmottaker, slik at varslere som henvender seg til offentlige myndigheter blir ivaretatt og fulgt opp på en god måte.

Arbeidstilsynet løste oppdraget ved å invitere 13 offentlige myndigheter til et samhandlingsprosjekt. Samhandlingsprosjektet startet opp i 2016, og har gjennomført fem workshoper frem til desember 2018. Arbeidet har kartlagt erfaring, utfordringer og praksis, og i fellesskap utarbeidet tiltak for hvordan offentlige myndigheter kan øke sin kunnskap og bevissthet i rollen som ekstern varslingsmottaker.

Disse myndighetene har deltatt i arbeidet

Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Finanstilsynet, Fylkesmannen, Konkurransetilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Luftfartstilsynet, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet, Skattedirektoratet, Statens helsetilsyn, Statens jernbanetilsyn og Økokrim.

Pressekontakt

Hanne Marstrand, telefon 993 45 996.

 

Les mer på Arbeidstilsynet

Flere HMS nyheter

HMS-konferansen for bygg og anlegg

HMS-konferansen for bygg og anlegg arrangeres 13. – 14. november i Lillestrøm.

Stressforsker: Empati koster

Kontaktyrker er krevende. Det er grunnen til at så mange i slike jobber møter veggen, mener svensk stressforsker.

Eldre ansatte vil ha mer kompetanse

Fersk undersøkelse viser at ansatte over 50 år har vilje, men hindres av tid og måten etter- og videreutdanningen tilbys.

Kvinner og sykefravær

Kvinner er oftere sykmeldt enn menn, selv i samme stilling. Det er forsket mye på dette, likevel mangler vi kunnskap om hvorfor det er slik. Men er det egentlig relevant å sammenligne kvinner og menn?

Innlegget Kvinner og sykefravær dukket først opp på STAMI.

Bør norsk politi ha kroppskamera?

I flere land har politiet for lengst tatt i bruk kroppskamera. Nå vurderes det om norsk politi er klare for det samme.

Styrker kampen mot useriøst arbeidsliv

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får ekstra med midler over statsbudsjettet neste år for å ta hardere grep om den useriøse delen av arbeidslivet

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort