Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslaget, som er på  høring med kommentarfrist til 4. februar 2019.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslaget, som er på  høring med kommentarfrist til 4. februar 2019.