Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av EUs industriutslippsdirektiv 8. mai 2019.

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av EUs industriutslippsdirektiv 8. mai 2019.