Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA foreslår endret oppføring for fire ftalater som er underlagt krav om godkjenning i REACH vedlegg XIV. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist 12. mars 2019.

Kjemikaliebyrået ECHA foreslår endret oppføring for fire ftalater som er underlagt krav om godkjenning i REACH vedlegg XIV. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist 12. mars 2019.