Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Virksomheter som har registrert kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder. Rapporteringen av årsmengder for 2018 skal gjøres i Miljødirektoratets elektroniske løsning for deklarering av kjemikalier.

Virksomheter som har registrert kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder. Rapporteringen av årsmengder for 2018 skal gjøres i Miljødirektoratets elektroniske løsning for deklarering av kjemikalier.